Karta och vägbeskrivning

Kommer du på Inre Ringleden: Kör rakt fram i alla 4
rondellerna, så kommer du så småningom in i kartans
högerkant, (Annetorpsvägen) och sedan hittar du oss
lätt.

Kommer du från centrum av Malmö: Kör till Limhamn. Vid
ljussignaler i korsning Linnégatan/ Kalkbrottsgatan kör
vänster mot Annetorps Industriområde och vrid sedan
vänster igen in på Industriområdet. Om du inte hittar
oss så ring
160507 så lotsar vi gärna.

Karta

Företaget och
dess historik


Teknik

Produkter

Datahantering

Skyltfönster

Kontakta oss

Beställnings-
blankett


Karta